Głosowanie w sprawie podziału klasy pierwszej SP6

Po ponownym głosowaniu na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, radni przychylili się do prośby rodziców, dzieci, nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści, pozytywnie rozpatrując wniosek dotyczący podziału klasy pierwszej. Klasa liczy 26 uczniów, w związku z czym decyzją Rady Miasta mogła zostać podzielona na 2 oddziały.