Sołtys Zawiści

Stanisław Wycisło
tel. 601 065 030
Radny Rady Miejskiej

Damian Kiecka
tel. 600 798 872

Radny powiatowy

Tadeusz Marszolik
tel. 600 298 880

Radny powiatowy

Józef Mrowiec
tel. 601 450 657

Urząd Miasta Orzesze

orzesze.pl
tel. 32 324 88 00

Szkoła podstawowa nr 6

sp6.orzesze.pl

Przedszkole nr 6

przedszkole6.orzesze.pl

Parafia Zawiść

zawisc.katowice.opoka.org.pl

OSP Zawiść

Facebook - OSP Zawiść

Orzesze - Zawiść

Facebook - Sołectwo Zawiść