Pierwsza informacja o Zawiści pochodzi z 1574 roku, kiedy Zawiść była wioską rycerską.
Liczba ludności w 1780 roku wynosiła 50 mieszkańców, a w 1891 roku 500.

Aktualna liczba mieszkańców

1975

Powierzchnia

6,6km2

W 1965 roku została zbudowana szkoła, czynna obecnie jako Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści.
W 1981 roku powstał kościół, a w 1982 roku została utworzona parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Nowy kościół w Zawiści został poświęcony 30 września 2009 roku.

Zawiść jest sołectwem miasta Orzesze od 1975 roku.

Sołtys: Przemysław Pieniężny

Członkowie Rady Sołeckiej:

1. Karina Mucha

2. Daniel Drażyk

3. Anita Sierhej

4. Katarzyna Szydło - Jankowska

5. Monika Kamyk

6. Stanisław Dworczyk

7. Sylwia Białas

8. Adrian Braszczok

9. Irmina Cipcer - Konsek

10. Stanisław Strojek

11. Krystian Schier

12. Karol Hain

13. Marian Spendel

14. Antoni Gorzawski

Oryginalna pieczęć Zawiści, z której wywodzi się obecny herb: