Pierwsza informacja o Zawiści pochodzi z 1574 roku, kiedy Zawiść była wioską rycerską.
Liczba ludności w 1780 roku wynosiła 50 mieszkańców, a w 1891 roku 500.

Aktualna liczba mieszkańców

1943

Powierzchnia

6,6km2

W 1965 roku została zbudowana szkoła, czynna obecnie jako Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści.
W 1981 roku powstał kościół, a w 1982 roku została utworzona parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
Nowy kościół w Zawiści został poświęcony 30 września 2009 roku.

Zawiść jest sołectwem miasta Orzesze od 1975 roku.
W skład Rady Sołeckiej 2015 - 2019 wchodzą:

Sołtys: Stanisław Wycisło
Zastępca sołtysa: Joanna Tchórz
Skarbnik: Tina Kubica

Członkowie Rady Sołeckiej:

1.  Andrzej Duda
2.  Daniel Kopiński
3.  Aleksander Kubica
4.  Anna Makselon
5.  Zbigniew Marszolik
6.  Józef Moroń
7.  Karina Mucha
8.  Teresa Obirek
9.  Ewa Ottawa - Szendera
10. Stanisław Strojek
11. Tadeusz Szendera
12. Ewa Wesoły - Skura

Oryginalna pieczęć Zawiści, z której wywodzi się obecny herb: