Zebranie Wiejskie

25 czerwca, o godzinie 18:00, w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści odbyło się drugie wyborcze zebranie wiejskie. Jedynym kandydatem na stanowisko sołtysa był pan Przemysław Pieniężny, który został wybrany, otrzymując 58 głosów za. W głosowaniu brało udział 69 osób.