W poniedziałek 25 września o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści odbyło się coroczne zebranie wiejskie dla mieszkańców sołectwa Zawiść. Podczas zebrania mieszkańcy mogli głosować za wybranym sposobem zagospodarowania Funduszu Sołeckiego. Zostały przedstawione 2 wnioski - wniosek Rady Rodziców SP6 obejmujący remont placu za szkołą w postaci wyłożenia nowych puzzli oraz wniosek Rady Sołeckiej obejmujący zakup namiotu festynowego 18x6m, 20 ławek festynowych oraz remont nawierzchni ul. Odrodzenia. Przy frekwencji 90 osób uprawionych do głosowania, głosowanie wygrał wniosek Rady Sołeckiej stosunkiem głosów 48:42. Po głosowaniu rozpoczęła się część dyskusyjna, podczas której mieszkańcy mogli zadawać pytania skierowane do Burmistrza Miasta Orzesze Mirosława Blaskiego, radnego Rady Miejskiej Damiana Kiecki oraz radnego powiatowego Tadeusza Marszolika. Sołtys Stanisław Wycisło wraz z Radą Sołecką pragną podziękować wszystkim obecnym za udział w zebraniu.