Sołtys Stanisław Wycisło wraz z Radą Sołecką pragną poinformować, że w ramach realizacji pierwszego zadania Funduszu Sołeckiego uchwalonego na zebraniu wiejskim 25 września 2017 roku, zostały zakupione następujące rzeczy:

  • 20 zestawów stołów i ław festynowych - koszt 7400zł
  • namiot cateringowy - koszt 9850zł
  • oświetlenie do namiotu - koszt 450zł

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zabudowę pomieszczenia do przechowywania zakupionego sprzętu.

Realizacja zadania drugiego (remont nawierzchni na ul. Odrodzenia) odbędzie się w późniejszym terminie, do końca roku 2018.