30 kwietnia odbył się coroczny Dzień Seniora. O godzinie 16 została odprawiona Msza Święta, a następnie po godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 6 miał miejsce uroczysty obiad dla seniorów naszego sołectwa. Gośćmi byli także burmistrz Orzesza Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miasta Jan Mach, wicestarosta Tadeusz Marszolik, ks. Edward Kopka i dyrektor szkoły Adrianna Pustelny. Spotkanie rozpoczęły dzieci szkolne występami artystycznymi i akrobatycznymi. Całość prowadziła pani Inga Papkala, która swoimi piosenkami, wicami i kawałami rozbawiała naszych seniorów. O oprawę muzyczną zadbał DJ Dawid. Wśród obecnych seniorów najstarszą mieszkanką była pani Helena, która w maju ukończy 87 lat. Pan sołtys złożył jej życzenia i kwiaty, a wszyscy zebrani odśpiewali "100 lat".

Organizatorzy pragną podziękować:

  • właścicielom sklepów pani Alinie Więcek i państwu Woźnica za pomoc w zorganizowaniu tej uroczystości,
  • pani dyrektor Adriannie Pustelny za umożliwienie zorganizowania spotkania w szkole,
  • wicestaroście Tadeuszowi Marszolikowi, radnemu Damianowi Kiecce oraz radnemu Stanisławowi Wycisło za zasponsorowanie oprawy muzycznej.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, gościom, a przede wszystkim seniorom za przybycie.