12 września o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści odbyło się zebranie wiejskie. Na zebraniu uchwalony został Fundusz Sołecki.

Głosowanie liczbą 60 głosów wygrał wniosek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 - wybrukowanie podwórza szkoły. Wniosek OSP Zawiść (utwardzenie otoczenia nowo budowanej remizy) zdobył 32 głosy, a wniosek Rady Sołeckiej (utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Zacisze pomiędzy ulicami Odrodzenia i Jarzębinową) zdobył 23 głosy.