Przewodniczącym Rady Miasta Orzesze na kadencję 2018-2023 został radny Jan Mach. Wiceprzewodniczącym Rady Miasta został radny Rajmund Gazda.