24 czerwca Sołtys Stanisław Wycisło wraz z Radą Sołecką zorganizowali festyn „Zowisko tancbina”. Pogoda dopisała, mieszkańcy również nie zawiedli. Podczas festynu po raz pierwszy została zaprezentowana nowa, niedawno wybetonowana „tancbina”, stąd też nazwa festynu. Podczas imprezy mogliśmy zobaczyć występy dzieci z SP6 oraz ze szkoły tańca Dancelandia, pokaz fitness zorganizowany przez Mavi Area, występy Gabrieli Gąsior, Janka Mielczarka i skrzypaczki Danusi Bańczyk. Wśród pozostałych atrakcji były zawody zorganizowane przez OSP Zawiść, drużynowy konkurs wiedzy o Orzeszu i Zawiści oraz liczne zabawy dla dzieci. Zabawę taneczną do późnych godzin wieczornych umilił nam zespół Apollos. Podczas festynu odbyło się losowanie nagród. Dochód z zakupionych cegiełek zostanie przeznaczony na dalszą budowę siłowni pod chmurką. Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu, występującym artystom, sponsorom, strażakom z OSP Zawiść, a szczególnie mieszkańcom za przybycie i wspólną zabawę, serdecznie dziękują Sołtys i Rada Sołecka.

Podziękowanie za pomoc przy organizacji - Zowisko tancbina
Sponsorzy - Zowisko tancbina
Galeria - Zowisko tancbina