Przewodniczącą Rady Powiatu 2018-2023 została wybrana Barbara Pepke (Wyry). Wiceprzewodniczącymi zostali Elżbieta Piecha (Łaziska) i Piotr Zienc (Orzesze). Starostą powiatowym na kadencję 2018-2023 został Mirosław Duży (Łaziska). Wicestarostą został Tadeusz Marszolik (Orzesze), zarząd uzupełniają Grażyna Nazar (Mikołów) oraz Janina Szołtysek (Mikołów).